მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (22)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (21)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (20)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (19)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (18)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (17)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (16)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (15)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (14)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (13)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (12)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (11)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (10)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (9)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (8)