ვაჟა-ფშაველა – გველის მჭამელი (2)
ვაჟა-ფშაველა – გველის მჭამელი (1)