ვაჟა-ფშაველა – ბუნების მგოსნები (2)
ვაჟა-ფშაველა – ბუნების მგოსნები (1)