აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.15-19)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.9-14)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.5-8)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.1-4)