ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (36 – 37)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (35)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (33- 34)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (31- 32)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (29- 30)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (27- 28)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (26)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (23- 25)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (21- 22)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (19- 20)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (18)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (16-17)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (14-15)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (11-13)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (9-10)