მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (7)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (6)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (5)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (4)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (3)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (2)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (1)