აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.15-19)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.9-14)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.5-8)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ჯოჯოხეთის სურათები (ნაწ.1-4)
აკუტაგავა რიუნოსკე – უსიერ ტყეში
აკუტაგავა რიუნოსკე – როგორ განეშორა თავი ტანს
აკუტაგავა რიუნოსკე – რასიომონის კარიბჭე
აკუტაგავა რიუნოსკე – დიალოგი წყვდიადში
აკუტაგავა რიუნოსკე – ამბავი სიკეთის საზღაურისა (3)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ამბავი სიკეთის საზღაურისა (2)
აკუტაგავა რიუნოსკე – ამბავი სიკეთის საზღაურისა (1)