ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (60-61)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (59)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (58)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (57)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (56)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (55)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (53-54)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (52)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (50-51)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (47-49)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (46)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (44- 45)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (43)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (41- 42)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (38- 40)