ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (9-10)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (8)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (7)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (6)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (4-5)
ჯეინ ოსტინი – სიამაყე და ცრურწმენა (1-3)