მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (2)
მ. ჯავახიშვილი – თეთრი საყელო (1)